Om Oss

Forsiden Om Oss
Vi holder på med salg & service av blant annet datamaskiner og mobiltelefoner. Våre varelager og priser er forskjellige fra nettbutikken og de fyskiske butikkene våre. Innlevering av mobiltelefon til service kan gjøre til alle våre avdeldinger.

Rådgivning

For Dataspesialisten er det ytterst viktig at våre kunder får de tekniske løsninger som skal bidra til ønsket servicegrad og brukeropplevelse. I et marked fullt av komplekse og til tider uoversiktlige løsninger er det viktig at vi kan tilby vår ekspertise i riktig valg av kommunikasjonsløsning.

Våre kjedepartnere har lang erfaring med rådgive kunder i valg av forretningskritiske løsninger. Vi kan bistå med alt i fra kravspesifikasjon og tilbudsinnhenting, til opplæring på valgt løsning, administrasjon og implementering. Alle våre rådgivere har gjennomgått strenge sertifiseringsprosesser og har bred erfaring innen oppsett, support, og veiledning av både valg og bruk av løsning.

Konsulent

I et marked preget av mange tilbydere og en mangfold av løsninger, vil det til tider være krevende å kunne sette opp eller utforme kravspesifikasjoner. Løsningene som etterspørres blir mer og mer komplekse og de enkelte tilbydere vektelgger ofte ulikt i forhold til den enkelte forespørsel. Det kan derfor bli både ressurs- og tidkrevende for den enkelte kunde å vurdere de enkelte løsninger opp mot hverandre.

Dataspesialisten sørger våre konsulenter for å sikre høy kvalitet med korrekt teknisk informasjon til kundens forespørsler om tilbud eller som bidrag i anbudsprosesser. Våre konsulenter har bred og dyptgående kompetanse og vil kunne bidra til å gi deg en objektiv vurdering i forhold til behov og løsningsalternativer.

Partnerskap

Dataspesialisten ønsker å tilby sine kunder langsiktige partnerskap, slik at du er sikret den beste oppfølging og selv kan fokusere på din bedrifts kjernevirksomhet.

Dataspesialisten kjedepartnere har lang fartstid og har levert mobil hardware i over ti år og har ingen bindinger til noen leverandører. Dette gjør at Dataspesialisten alltid handler der vi til enhver tid finner de riktige produktene til de riktige prisene. Gjennom partnerskap med oss vil du som kunde til enhver tid ha tilgang til vår nettbutikk for enkle innkjøpsrutiner og uthenting av fakturainformasjon.

Dataspesialisten tilbyr gjennom sine forhandlere en total drifting av alle mobile terminaler og en betjeningsmodell som reduserer våre kunders arbeidsmengde betydelig.

Copyright © 2024 Dataspesialisten AS